ACEAIR – fotokatalytická stolní lampa
a čistička vzduchu

Díky našemu unikátnímu materiálu CERASTRUCT jsme propojili technologii a krásu. Originální designové svítidlo oživí každý interiér a funkční fotokatalytický povlak na jeho pěnokeramické struktuře účinně čistí vzduch.

čištění vzduchu
(VOC)

designový
prvek

regulace
světla

UV LED
zdroj

nastavitelný
ventilátor

Čištění vzduchu svítidlem ACEAIR

Fotokatalytická stolní čistička vzduchu byla vyvinuta jako spojení aktivního fotokatalytického povlaku naneseného na povrch pěnové keramiky a atraktivního designu keramiky s otevřenými póry. Toto zařízení je schopno rozkládat nebezpečné chemické látky v interiéru (formaldehyd, acetaldehyd, benzen, hexan, NOx atd.) a také nežádoucí zápachy.

Těkavé organické sloučeniny se běžně vyskytují v nízkých koncentracích v místnostech a kancelářích, kde jejich zdrojem bývá nábytek, plasty, koberce apod. a mohou mít vliv na zdraví. Je proto žádoucí snížit jejich koncentraci na minimum. ACEAIR lze použít v menších nebo středně velkých místnostech, do cca 25 m3. Jestliže je zapnuto UV světlo pomocí ovladače, sníží se významně obsah škodlivých látek v místnosti. Proces také likviduje různé mikroorganismy, jako jsou spóry plísní, kvasinky, bakterie a viry.

Stylový doplněk do moderních interiérů

Kromě aktivního čištění vzduchu má stolní lampa ACEAIR i funkci designového prvku s příjemným vzhledem prostupujícího světla přes strukturu keramiky. Lampa je vyrobena z přírodních materiálů jako je stylové tvrdé dřevo podstavce a kryt z čisté korundové keramiky.

12 × 0,4 W

viditelné světlo

6 × 1,1 W

UVA světlo

30 × 20 × 20 cm

vnější rozměry

Aplikace fotokatalytického povlaku na keramiku s otevřenou strukturou

Pěnová keramika má otevřenou 3D strukturu s velkým specifickým povrchem. Jestliže aplikujeme fotokatalytickou vrstvu na tento povrch, dosáhneme mnohem větší účinnosti než u rovinného povrchu. TiO2 je aplikován nástřikem a tepelně fixován na povrch pěnové keramiky a vytváří aktivní nanočásticový film.

Fotokatalytický proces začne probíhat, jakmile je keramika osvícena UV zářením vhodné vlnové délky (365 nm). Obrovské množství vzniklých radikálů atakuje vazby v organických molekulách látek v blízkosti povrchu a rozkládá je na finální neškodné produkty CO2 a H2O.

V porovnání s rovinnými povrchy poskytuje pěnová keramika mnohem větší aktivitu. Pěnokeramická struktura s aktivní vrstvou je velmi účinným nástrojem pro interiérové i exteriérové aplikace s dostatečnou odolností vůči abrazi a vnějším vlivům prostředí. Stanovení degradace polutantu bylo prověřeno řadou normovaných testů dle ISO 22197 (degradace NOx, acetaldehydu, formaldehydu, toluenu)

Princip fotokatalýzy

Fotokatalýza je fenomén, který zahrnuje široké spektrum chemických reakcí spojených s katalýzou, přechody nábojů a vznik iontů. Základní reakcí bývá obvykle oxidace.

Katalyzátorem je často polovodič (TiO2) se schopností přeskoku elektronu z valenčního do vodivostního pásu pomocí aktivace opadajícími fotony UVA záření.

Dochází k tvorbě páru elektron – díra a následně vzniku hydroxy a peroxy radikálů (OH/O2-), které způsobují oxidační reakce a rozklady sloučenin. V případě TiO2 nanovrstvy je vhodným typem záření UVA s vlnovou délkou 365 nm.

Kde je fotokatalýza účinná

Radikály mohou rozkládat nebezpečné látky ve vzduchu i ve vodě. Fotokatalytická oxidace je slibnou cestou, jak účinně likvidovat polutanty v životním prostředí (oxidy dusíku NOx), různé fenolické látky a podobně.

NOX, SOX, CO, Formaldehyd, cigaretový kouř, zápach odpadků, čpavek, chloroform, plynové potrubí, ropné produkty, déšť, saze, samočištění, protizamlžovací funkce, bakterie, plísně, řasy, škůdci, organický chlór, škrob, barviva atd.

Prototyp ACEAIR za zaváděcí cenu

Dokončujeme výrobu prvních 70 prototypových kusů, které nyní prochází testováním a certifikacemi. Chcete být mezi prvními, komu bude ACEAIR čistit vzduch a zkrášlovat interiér? Ozvěte se nám:

PROTOTYP CERASTRUCT
ACEAIR TABLE LAMP O.F15.A20

15 290 Kč bez DPH / 599 €